تراس 24
تراس 24

پلن رایگان

رایگان 30 روز
با خرید این پلن امکان ثبت 10 آگهی در ماه را خواهید داشت
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: 10 آگهی

پلن برنزی

60,000تومان 30 روز
با خرید این پلن امکان ثبت ۲۰ آگهی در ماه را خواهید داشت
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: 20 آگهی

پلن نقره ای

80,000تومان 30 روز
با خرید این پلن امکان ثبت ۳۰ آگهی در ماه را خواهید داشت
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: 30 آگهی

پلن طلایی

100,000تومان 30 روز
با خرید این پلن امکان ثبت 40 آگهی در ماه را خواهید داشت
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: 40 آگهی

پلن الماس

2,000,000تومان 90 روز
با خرید این پلن امکان ثبت 1000 آگهی در سه ماه را خواهید داشت
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: 1000 آگهی

پلن هنگام ورود و عضویت

رایگان 365 روز
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: 5 آگهی